Home Therapists Location Contact Us  
 

服務

 
 • 頸膊及腰背痛
 • 盤腔治療
 • 頭痛治療
 • 婦女健康護理
 • 核心復原即時超聲波影像
 • 運動創傷及治療
 • 平衡力及肌肉協調訓練
 • 人體工學 (辨工室職業病、不良姿勢)
 • 平衡力及肌肉協調訓練
 • 針灸治療
 • 足部治療
 • 哺乳期的疼痛治療 - 物理治療及母乳哺育
 • 淋巴引流治療
 • 按摩 / 推拿
 • 跑步評估
 
Copyright © 2008 PhysioMotion Ltd.
Designed by Winnie Chan